Dana 03. 10. 2017. godine u Pres centru u Podgorici održana je panel diskusija na temu zapošljavanja osoba sa invaliditetom. CEDEM, Centar za strane jezike i prevođenje Double L i Institut za medije rade na implementaciji projekta – Usavršavanjem i zapošljavanjem do socijalne inkluzije, pod okriljem Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

U Crnoj Gori je potrebno uložiti dodatne napore u cilju povećanja broja zaposlenih osoba sa invaliditetom (OSI), a održivost procesa socijalne inkluzije je od ključne važnosti, ocijenjeno je na panel diskusiji Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM).

U projekat „Usavršavanjem i zapošljavanjem do socijalne inkluzije“ koji realizuju CEDEM, Centar za strane jezike i prevođenje Double L i Institut za medije, uz podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, uključeno je deset OSI, a njih šestoro će biti radno angažovano.

Direktorica CEDEM-a, Milena Bešić, kazala je da u Crnoj Gori, prema statistikama, ima više od deset odsto građana sa nekim oblikom invaliditeta, a na Zavodu za zapošljavanje je oko pet hiljada OSI.

„To su osobe koje su prijavljene na biro. Ali, postoji veliki broj OSI koje nisu na birou. Svi zajedno moramo uložiti dodatne napore da se te brojke promijene, jer je to naša obaveza kao društva“, pojasnila je Bešić u PR Centru.

Razlozi koji utiču na problem zapošljavanja OSI, kako smatra, mogu se tražiti u izraženim predrasudama i stereotipima kod poslodavaca.

„Razlozi mogu da budu i nizak nivo obrazovanja OSI, možda nedostatak odgovarajućih znanja i vještina, kao i nedostatak službi podrške“, rekla je Bešić.

Procjena je, kako je dodala, da je tretman OSI danas lošiji nego prije četri godine a to, kako je kazala, pokazuje da ono što je do sada učinjeno nije dovoljno ili nije adekvatno.

Direktor Centra za strane jezike i prevođenje Double L i potpredsjednik Unije poslodavaca Crne Gore, Slaviša Šćekić, smatra da je, za dugotrajno rješenje, najvažnija održivost procesa socijalne inkluzije OSI.

„Potrebno je precizno birati model, način i vid obrazovanja da bi ušli na tržište rada i da ono što se uradi ne bude samo na tri, šest mjeseci ili godinu. Održivost te priče je najvažnija. Bolje je pet slučajeva riješiti dugotrajno nego deset ad hoc“, smatra Šćekić.

Potrebno je, kako je dodao, da se ulože veliki napori, kako bi svi ljudi bili jednako tretirani od početka do kraja.

„Treba uložiti volju i napore da ljude koji imaju bilo kakav nedostatak planski i smišljeno obrazujemo, da nađu svoj prostor i da ekonomski naprave svoje mejsto održivim. Mislim da zajednički možemo da dosadašnje rezultate multipliciramo samo preciznim planiranjem, zapošljavanjem, i uvažavanjem svih relevantnih faktora koje sa sobom nosi inkluzija“, poručio je Šćekić.

Samostalni savjetnik za zapošljavanje lica sa invaliditetom u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore, Stanko Laković, ocijenio je da Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom pruža velike benefite poslodavcima koji zapošljavaju OSI.

„Imamo subvenciju zarade za zapošljavanje OSI, subvenciju koja se odnosi na učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta, odnosno pomagača u radu zaposlenoj OSI. Treća subvencija je primamljiva poslodavcima i riječ je o bespovratnim sredstvima za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada OSI“, kazao je Laković.

Svaki poslodavac koji zaposli OSI koja ima 50 odsto invaliditeta ili više, kako je kazao, može da ostvari pravo na subvenciju zarade od 75 odsto od bruto zarade zaposlenog, tokom čitavog radnog odnosa.

„Za one poslodavce koji zaposle OSI koja ima procenat invaliditeta ispod 50 odsto, subvencija u prvoj godini zaposlenja iznosi 75 odsto, u drugoj 60 odsto, a u trećoj i svakoj narednoj godini 50 odsto od bruto zarade zaposlenog“, pojasnio je Laković.

On je istakao da postoje 194 poslodavca koji ostvaruju pravo na subvenciju zarade za 310 lica sa invaliditetom, od čega je 197 lica zaposleno na neodređeno vrijeme.

„U toku ove godine Zavod je finansirao 74 projekta, ukupne vrijednosti tri i po miliona eura. U ove projekte je uključeno 580 OSI, od čega će biti zaposleno 389 lica, a nakon završetka projekata očekujemo zapošljavanje minimum 48 lica“, kazao je Laković.

Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Siniša Bjeković, kazao je da na državi nije samo da se uzdržava od uplitanja u privatnu sferu pojedinca, već je njena obaveza, kako je ocijenio, da podstiče ekonomska i socijalna pitanja kada su u pitanju OSI.

„Nemamo precizno definisane indikatore, ni obaveze koje država treba da ispuni, da bi odgovarajućom politikom ili drugim mjerama ostvarila efekat, a to je zaštita ekonomskih i socijalanih prava OSI“, pojasnio je Bjeković.

On je podsjetio da je Crna Gora ratifikovala skoro sve ključne instrumente u međunarodnom pravnom poretku, napominjući da pravne praznine nema, ali postoji manji ili veći stepen ostvarivanja ljudskih prava i sloboda.

U procesu socijalne inkluzije OSI, veoma je važno, kako je naglasio, da postoje resursi.

„Resursi nijesu samo novac. Resursi su prije svega ljudi i to ne samo oni kojima treba stvoriti uslove za zapošljavanje, nego i oni koji o tome odlučuju. Senzitivizacija donosilaca odluka jedan je od ključnih argumenata sa kojim će svaka OSI u Crnoj Gori izaći i reći da nema dovoljno razumijevanja za njihov status“, pojasnio je Bjeković.

Projektni koordinator u CEDEM-u, Ognjen Marković, kazao je da je cilj projekta „Usavršavanjem i zapošljavanjem do socijalne inkluzije“ doprinos socijalnoj inkluziji, većoj zapošljivosti, povećanju konkurentnosti OSI na tržištu rada, kao i podizanje nivoa svijesti poslodavaca i javnosti o zapošljavanju OSI.

„Ciljna grupa projekta su OSI koje se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, starosti od 18 do 55 godina, kao i poslodavci sa teritorije Podgorice sa poslovanjem dužim od deset godina koji imaju preko deset zaposlenih osoba“, pojasnio je Marković.

Projekat je, kako je pojasnio, podijeljen na program obuke i radni angažman.

„Program obuke se sastoji od dva edukativna modula. Prvi čine kratke radionice i obuke o radu na računaru i ekselu, zatim obuka o komunikacionim vještinama i poslovnoj korespodenciji, a krajem mjeseca ćemo imati obuku o pisanju projekata. Drugi edukativni model obuhvatiće kurs engleskog jezika“, rekao je Marković.

Od ukupno deset osoba koje prođu obuku, kako je precizirao, šest će biti radno angažovano u CEDEM-u, DOUBLE L-u i Institutu za medije.

Leave a comment

INFO:

PIB: 02346397

PDV: 30/31-04499-4

Žiro račun: 520-19427-91 (HIPOTEKARNA BANKA)

Žiro račun: 510-3967-70 (CKB)

Žiro račun: 540-3097-69 (ERSTE BANKA)

© 2024 Double L. Sva prava zadržana.