Učenje u inostranstvu

Definitivno će to biti  jedinstveno i neponovljivo iskustvo.

Znanje stranog jezika pruža svakom pojedincu brojne mogućnosti, kako  u poslovnom svijetu tako  i u svakodnevnom životu. Double L Centar je to prepoznao, i u saradnji sa renomiranim  agencijama, svojim polaznicima omogućava usavršavanje u sredini u kojoj su izvorni govornici.

Ovakav tip kurseva sprovode  iskusni i licencirani predavači, koji polaznicima garantuju efikasnost u učenju, kao i unapređivanje vještina komunikacije. Nastava se odvija u malim grupama, gdje su svi polaznici grupisani u zavisnosti od nivoa znanja stranog  jezika.

Na ovim kursevima može se vršiti priprema za polaganje međunarodno priznatih ispita TOEFL i IELTS, koji su validni dvije godine nakon polaganja. Služe kao dokaz poznavanja engleskog jezika prilikom apliciranja za inostrane stipendije, brojne studijske programe, seminare ili konferencije, ali i prilikom apliciranja za iseljeničku vizu.

Na kraju programa, polaznici dobijaju  sertifikat i izvještaj o samom napretku.

Pored toga što ćete značajno unaprijediti znanje stranog jezika, bićete u prilici da posjetite  istorijske, kulturne kao i ostale atraktivne turističke destinacije,  o kojima ste možda imali prilike samo da čitate ili učite u školi, uz jedinstvenu priliku da vježbate  svoju konverzaciju sa državljanima te zemlje i da upoznate kulturu drugih naroda.

INFO:

PIB: 02346397

PDV: 30/31-04499-4

Žiro račun: 520-19427-91 (HIPOTEKARNA BANKA)

Žiro račun: 510-3967-70 (CKB)

Žiro račun: 540-3097-69 (ERSTE BANKA)

© 2024 Double L. Sva prava zadržana.