Sve vrste pisanih prevoda

Zbog kontinuiranog trenda rasta poslovanja sa inostranstvom i realne potrebe da se svi nivoi komunikacije odvijaju na profesionalnom nivou, a pri tom svjesni da ovaj segment ostavlja veoma snažan utisak na samu sliku i nivo poslovanja Vaše firme, nudimo usluge prevođenja sa/na više od 25 svjetskih jezika, sa ili bez ovjere sudskog tumača.


Vjerujemo da su zadovoljni klijenti naša najbolja preporuka. Pružamo usluge na tehnički, stručan način koji je saglasan sa uslovima i terminima profesionalnog udruženja i standardnom prevodilačkom praksom.


Naš pristup procesu prevođenja zasniva se na timskoj i projektoj organizaciji. Svaki prevod je projekat za sebe i cilj je da sa svakim klijentom uspostavimo partnerski odnos na obostrano zadovoljstvo.


Ono po čemu smo prepoznati:

  • Cjelovitost i kvalitet prevoda uz upotrebu stručno prilagođene terminologije
  • Završetak i dostavljanje prevoda u roku
  • Postupak kontrole kvaliteta
  • Dostava prevoda u traženom formatu
  • Stroga povjerljivost podataka

Naši prevodioci specijalizovani su za sve vrste prevoda.


Prevod pravnih i sudskih dokumenata

Ugovori; tenderska dokumentacija; zapisnici; tužbe; rešenja; odluke; pravilnici; izvodi iz sudskog registra preduzeća; finansijski izvještaji; revizorski izvještaji; fakture; sertifikati; međunarodne dozvole; punomoćja; prevođenje zakonodavstva EU i dr.


Prevod opštih i stručnih tekstova

Uputstva za upotrebu; katalozi; prezentacije; reklamni materijali; poslovna korespondencija; audio i video zapisi i dr.

Konsekutivno i simultano prevođenje

Postoje dvije vrste usmenog prevođenja – konsekutivno i simultano – a odabir vrste prevođenja zavisi od forme događaja, broja govornika i međunarodnih učesnika, kao i niza drugih faktora. Naši prevodioci, zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu  su prilagodljivi, fleksibilni i brzi.
U zavisnosti dok vaših potreba, konsekutivno prevođenje garantuje veoma precizan i kompletan prevod, ali je govorniku potrebno duplo više vremena da napravi prezentaciju. Sa druge strane, simultano prevođenje se vrši bez prekidanja govornika, što štedi vrijeme i povećava percepciju od strane publike. Ovu uslugu obično pruža tandem prevodilaca koji se smjenjuju na svakih 15-30 minuta.

INFO:

PIB: 02346397

PDV: 30/31-04499-4

Žiro račun: 520-19427-91 (HIPOTEKARNA BANKA)

Žiro račun: 510-3967-70 (CKB)

Žiro račun: 540-3097-69 (ERSTE BANKA)

© 2024 Double L. Sva prava zadržana.