Škola za djecu od 3 do 5 godina

Škola za djecu od 3 do 5 godina

Naučnici zaključuju da je za djecu vrijeme od navršene treće godine, idealno za početak usvajanja novog jezika. Kroz igru i zabavu na veoma kreativan i spontan način će se upoznati sa osnovama komuniciranja na stranom jeziku, tako da će kroz samo par mjeseci napredak naših najmlađih biti više nego očigledan.


Povezujemo riječ i sliku, frazu i situaciju, plešemo uz omiljene pjesme i razumijemo ih. Usvajamo odličan izgovor, stičemo samopouzdanje u govoru i aktivno učestvujemo u nastavnom procesu. Zajedno recitujemo, glumimo i pjevamo na engleskom jeziku.


Nastava se održava u grupama sa  maksimalnim brojem od 12 polaznika, i to dva puta nedjeljno u trajanju od 45 minuta, dok kurs traje od septembra do juna.


Profesionalan kadar garantuje zabavne i raznolike, ali prije svega jasno strukturirane časove.

  • Inovativni i kvalitetni materijali koji inspirišu dječju maštu i stimulišu učenje;
  • upotreba poznatih pjesmica kroz koje djeca usvajaju jezik brzo i lako;
  • materijal kroz koji se postepeno pripremaju za učenje čitanja i pisanja;
  • fleksibilnost i prilagođavanje individualnoj brzini učenja svakog djeteta.

Program je dobitnik Nagrade za inovaciju Britanskog Savjeta.

Prema istraživanjima sprovedenim u oblasti kognitivne  psihologije, učenje stranog jezika u ranoj dobi zasniva se na nesvjesnim procesima sličnim usvajanju maternjeg  jezika, dok u periodu adolescencije usvajanje stranog jezika opada, a učenje se zasniva na svjesnim, analitičkim procesima koji se temelje na opštim sposobnostima rješavanja problema.


Djeca tokom učenja  razvijaju motoriku, kao i svijest o okolini, što dodatno podstiče  razvoj  Vašeg djeteta.

INFO:

PIB: 02346397

PDV: 30/31-04499-4

Žiro račun: 520-19427-91 (HIPOTEKARNA BANKA)

Žiro račun: 510-3967-70 (CKB)

Žiro račun: 540-3097-69 (ERSTE BANKA)

© 2024 Double L. Sva prava zadržana.