Nakon pripreme, naši stručni prevodioci preuzimaju dokumente. Sa stručnošću i pažnjom na detalje, prevode tekstove na ciljani jezik, vodeći računa o terminologiji i stilu

Leave a comment

INFO:

PIB: 02346397

PDV: 30/31-04499-4

Žiro račun: 520-19427-91 (HIPOTEKARNA BANKA)

Žiro račun: 510-3967-70 (CKB)

Žiro račun: 540-3097-69 (ERSTE BANKA)

© 2024 Double L. Sva prava zadržana.