Standardni i specijalistički kursevi stranih jezika

  • Opis: Kursevi za sve uzraste i nivoe znanja, uključujući specijalističke kurseve.
  • Uključuje: Kursevi engleskog, crnogorskog, italijanskog, španskog, francuskog, njemačkog, ruskog, švedskog, grčkog i drugih jezika. Specijalistički kursevi obuhvataju poslovni engleski, konverzacijske kurseve, pripremu za rad u inostranstvu.
  • Prednosti: Prilagodljivi termini, grupna i individualna nastava, međunarodno priznati sertifikati, inovativni i kvalitetni materijali.

Leave a comment

INFO:

PIB: 02346397

PDV: 30/31-04499-4

Žiro račun: 520-19427-91 (HIPOTEKARNA BANKA)

Žiro račun: 510-3967-70 (CKB)

Žiro račun: 540-3097-69 (ERSTE BANKA)

© 2024 Double L. Sva prava zadržana.