Prevođenje lične dokumentacije

  • Opis: Prevođenje svih vrsta ličnih dokumenata sa/na više od 25 svjetskih jezika, sa ili bez ovjere sudskog tumača.
  • Uključuje: Izvodi iz matičnih knjiga, potvrde o državljanstvu, uvjerenja o prebivalištu, diplome, biografije, zahtjevi za dobijanje viza, dozvole za boravak, radne dozvole, medicinski nalazi, i druge vrste ličnih dokumenata.
  • Prednosti: Visok nivo kvaliteta prevoda, stručna terminologija, dostava u traženom formatu, stroga povjerljivost podataka.

Leave a comment

INFO:

PIB: 02346397

PDV: 30/31-04499-4

Žiro račun: 520-19427-91 (HIPOTEKARNA BANKA)

Žiro račun: 510-3967-70 (CKB)

Žiro račun: 540-3097-69 (ERSTE BANKA)

© 2024 Double L. Sva prava zadržana.