Centar za strane jezike Double L raspolaže savremeno opremljenim prostorijama sa audio-vizuelnom opremom i računarima, što omogućava brže i lakše usvajanje jezika. Naša biblioteka sa preko 3.000 naslova je besplatna za sve polaznike i obezbjeđuje potrebnu literaturu za uspešno praćenje nastave. Organizujemo kurseve od početnog do naprednog nivoa, kao i specijalističke kurseve kao što su poslovni engleski, konverzacijski kursevi i pripreme za rad u inostranstvu.

Leave a comment

INFO:

PIB: 02346397

PDV: 30/31-04499-4

Žiro račun: 520-19427-91 (HIPOTEKARNA BANKA)

Žiro račun: 510-3967-70 (CKB)

Žiro račun: 540-3097-69 (ERSTE BANKA)

© 2024 Double L. Sva prava zadržana.