Individualna nastava

  • Opis: Fokusirana nastava prilagođena potrebama svakog polaznika.
  • Uključuje: Jedan-na-jedan podučavanje, izbor profesora (uključujući izvorne govornike), fleksibilan raspored časova.
  • Prednosti: Brže usvajanje jezika, intenzivna pažnja profesora, fokusiranje na specifične jezičke vještine kao što su usmena i pisana korespondencija, prezentacije, pregovori.

Leave a comment

INFO:

PIB: 02346397

PDV: 30/31-04499-4

Žiro račun: 520-19427-91 (HIPOTEKARNA BANKA)

Žiro račun: 510-3967-70 (CKB)

Žiro račun: 540-3097-69 (ERSTE BANKA)

© 2024 Double L. Sva prava zadržana.