Naše Usluge

Upoznajte naš raznovrstan spektar usluga i potpunu zadovoljstvo klijenata.

Double L Centar za strane jezike i prevođenje ponosan je na širok spektar usluga koje nudi, od prevoda svih vrsta dokumenata do specijalizovanih kurseva stranih jezika. Sa licenciranim i iskusnim nastavnim kadrom, kao i modernom opremom, garantujemo visok kvalitet i zadovoljstvo naših klijenata.
jezici

Nudimo prevođenje sa/na više od 25 svjetskih jezika, sa ili bez ovjere sudskog tumača.

engleski
njemački
francuski
španski
italijanski

Jezička Izvrsnost i Edukacija

Double L nudi širok spektar obrazovnih programa i kurseva iz stranih jezika, prilagođenih svim uzrastima i nivoima znanja. Naš tim stručnih nastavnika i prevodilaca angažovan je na unapređivanju vaših jezičkih veština i uspeha u globalnom okruženju. Uz vrhunske usluge prevodjenja sa/na više od 25 svetskih jezika, uključujući i usluge ovlašćenog sudskog tumača kada je potrebno, Double L vam pruža sveobuhvatan pristup jeziku i komunikaciji.

INFO:

PIB: 02346397

PDV: 30/31-04499-4

Žiro račun: 520-19427-91 (HIPOTEKARNA BANKA)

Žiro račun: 510-3967-70 (CKB)

Žiro račun: 540-3097-69 (ERSTE BANKA)

© 2024 Double L. Sva prava zadržana.