Osnovna škola

Primarna misija Centra za strane jezike i prevođenje Double L je da kod osnovaca probudi i podstakne želju za učenjem stranih jezika. Jedan od naših ciljeva je da budemo prvi dodir školaraca sa širokim obrazovanjem.

Nakon dana punog nastavnih obaveza, želimo da se u školi stranih jezika osjećaju rasterećeno, opušteno, ali da njihovo učenje istovremeno bude produktivno.

Nastava sa mlađim osnovcima je koncipirana tako da knjiga nije jedini oslonac prilikom usvajanja znanja. Pored udžbenika kao glavnog sredstva, stručni nastavni kadar osmišljava niz aktivnosti koji će tom času dati zabavan karakter, te gotovo u potpunosti interaktivan program, inoviran metod nastave doprinosi kvalitetu i brzini usvajanja jezika.

Učenici od petog do devetog razreda ili stariji osnovci već znaju šta znači učiti ne samo strani jezik već i izučavati sve ostale oblasti. Zato DOUBLE L vodi računa da u saradnji s profesorskim kadrom osmisli nastavu koja će biti fokusirana na spektar oblasti i interesovanja, uvijek prateći nastavni plan i program u školama, vješto ga nadilazeći kako kvalitetom, tako naprednim metodama predavanja i organizacije časova.

Napominjemo, da su djeca  podijeljena u grupe prema razredu koji pohađaju, što nam omogućava da pratimo njihov nastavni program u školi, pripremamo za pismene i usmene testove, brinemo o njihovim rezultatima, a s druge strane im omogućavamo da usvajaju nova znanja, zbog programa koji je nekoliko koraka napredniji od školskog.

Djeca će naše profesore doživjeti kao prijatelje sa kojima dijele ista interesovanja što rezultira time da su polaznici Double L-a prepoznatljivi po širokom osmijehu kada dolaze na nastavu, optimizmu i entuzijazmu koji karakterišu mlade ljude spremne za nove početke.

Nezaobilazna stavka je težnja da se preslika ljubav prema izučavanju stranih jezika. Mi taj cilj ispunjavamo već deceniju i po, pa su naša najveća preporuka generacije zadovoljnih polaznika.

INFO:

PIB: 02346397

PDV: 30/31-04499-4

Žiro račun: 520-19427-91 (HIPOTEKARNA BANKA)

Žiro račun: 510-3967-70 (CKB)

Žiro račun: 540-3097-69 (ERSTE BANKA)

© 2024 Double L. Sva prava zadržana.