Stotine hiljada ljudi širom svijeta uči jedan ili više jezika u školama. Međutim, nakon godina učenja, većina njih ne može formirati čak ni najjednostavnije rečenice.
Postoji nekoliko principa kojih se držimo u radu sa našim polaznicima kako baš oni ne bi imali takvo iskustvo.

1. Polaznici su aktivni učesnici 


Većina polaznika su pasivni učesnici na časovima.
Ovakvi polaznici čekuju od profesora da im „isporuči“ znanje, da im magično prenese znanje i vještine bez velikog truda sa njihove strane. Ovo je iskustvo klasične prakse u učenju gdje je sve usmjereno na profesora, gdje je profesor glavni izvor znanja, a polaznici „kruže„ oko profesora u pokušaju da usvoje znanje.
U svijetu van škole, bilo kakvo učenje je generalno rezultat inicijative preuzete od strane onog koji uči. U modelu gdje je učenje usmjereno na profesora, sva inicijativa je prepuštena predavaču, koji odlučuje o svim stvarima, između ostalog i:
– o čemu će se govoriti,
– koji će se materijal koristiti,
– metode učenja,
– brzina učenja.

Ovakve vrste problema mi rješavamo tako što učimo polaznike direktno da će uspjeh u učenju jezika biti uslovljen njihovom odgovornošću i inicijativom.

Na samom početku edukacije naši profesori usmjeravaju polaznike da razmišljaju u sledećem pravcu.
Uzmite učenje jezika u svoje ruke. Profesor je tu da pomogne i olakša, ali vi ste ti koji, na kraju, moraju naučiti. 
Naši profesori su lideri grupe, motivatori i predavači, koji pokazuju polaznicima kako da se u jezičkom smislu snađu u situacijama kada profesor nije tu da ih vodi.
Učenje polaznika da preuzmu odgovornost za učenje jezika zahtijeva od njih da budu aktivni i u učionici i van nje.

2. Jezici se ne tretiraju kao predmet koji treba naučiti, već kao vještina koju treba razvijati


Jezici nijesu kao drugi predmeti, koji se u većini slučajeva mogu naučiti i zapamtiti iz knjiga. Znati jezik znači razviti vještinu.
Ako polaznik nije svjestan da je jezik vještina i uporno ga tretira kao ostale predmete, to će imati trajno negativan uticaj na sve aktivnosti koje ima na putu učenja.


3. Polaznici ne uče u takmičarski nastrojenom okruženju


Moderni školski sistemi sagrađeni su na takmičenju i dobijanju dobrih ocjena, dok učenje jezika zapravo treba da bude timski rad.
Razmislite o načinu na koji djeca uče van škole. Umjesto da brinu o ocjenama, samo se igraju jedni sa drugima, smiju, prave greške i ispravljaju ih zajedno. To predstavlja i kolektivno i individualno uspješno iskustvo učenja. U takvom okviru učenje uspijeva.
Umni odnos prema pristupu učenju jezika ima ogroman uticaj na način na koji usvajamo znanje, tražimo informacije i usavršavamo svoje vještine.

4. Podstičemo polaznike da svakodnevno koriste jezik


Možda ste primijetili da često po cijelom svijetu učenici u srednjim školama, na univerzitetima ili čak u nekim školama jezika ne govore dovoljno ciljni jezik. Često uče o jeziku ili nauče činjenice iz literature i istorije, ali ne odvajaju vrijeme da vježbaju svoje znanje jezika.
Pravilo broj jedan u našim učionicama je da se jezik koristi u što više situacija i moguće ga je primijeniti kroz konverzaciju, čitanje, pisanje, listening, igru ili razmišljanje.
Naši profesori imaju inovativne metode da podstaknu polaznike da koriste jezik koji uče na svaki način koji im se dopada. Što više uživaju u nečemu što rade ,veća je vjerovatnoća da će polaznici to raditi svakodnevno.  Naši profesori podstiču polaznike da uče jezik gdje god se nalaze. Budući da će polaznici uvijek provesti većinu svog života van učionice, ove spoljne mogućnosti učenja su u našem fokusu.

5. Materijali za učenje jezika


Materijal koji koristite za učenje, bar u prvim početnim fazama učenja jezika, igra veoma važnu ulogu u vašem uspjehu. Dosadan i  neefikasan material predstavlja rizik negativnog uticaja čak i na polaznike željne učenja.
Naši profesori  koriste materijal koji je posebno prilagođen polaznicima, otvoreni su za predloge i, prije svega, podstiču studente da učestvuju u procesu odabira resursa i stvaraju i pronalaze zanimljiv materijal za samostalno učenje.


Učenje jezika može biti fantastična avantura, u učionici i van nje.
Okruženje za učenje jezika u našoj školi sadrži brojne elemente za koje je naše dugogodišnje iskustvo pokazalo da su ključni za uspešno učenje jezika.
Ovi elementi uključuju, ali nisu ograničeni na: uživanje, proaktivnost, pravilnost i motivaciju.
Svako iskustvo je drugačije i jedinstveno, a ovo je naša perspektiva!

Leave a comment

INFO:

PIB: 02346397

PDV: 30/31-04499-4

Žiro račun: 520-19427-91 (HIPOTEKARNA BANKA)

Žiro račun: 510-3967-70 (CKB)

Žiro račun: 540-3097-69 (ERSTE BANKA)

© 2024 Double L. Sva prava zadržana.