Individualna nastava

Centar za strane jezike Double L nudi individualno usavršavanje u zavisnosti od potreba polaznika.

Na individualnoj nastavi sva pažnja profesora usmjerena je na polaznika, pa se između polaznika i profesora vrlo brzo razvija dijalog na stranom jeziku. Usvajanje stranog jezika znatno je brže budući da je čas u trajanju  od 90 minuta fokusiran isključivo na pojedinca, a ne na grupu.

Kroz individualnu nastavu,  odnosno jedan – na – jedan podučavanje,  iskusićete način učenja prilagođen  vašem rasporedu i ciljevima, uz pomoć fleksibilnog programa koji će profesor prilagoditi Vama. Mi  pružamo mogućnost da izaberete profesora, koji može biti i izvorni govornik.

U Double L centru za strane jezike naučite više od 26 jezika (engleski, crnogorski, italijanski, španski, francuski, njemački, ruski, švedski, grčki…)

Osim standardnih kurseva jezika možete pohađati i specijalističke kurseve i to:

 • poslovni engleski jezik (diplomatija, evropske integracije, poslovna korespodencija, ekonomija, bankarstvo, finansije, marketing i dr.);
 • konverzacijski kursevi  (opšta konverzacija, konverzacija iz oblasti kulture, engleski jezik Evropske Unije i dr.) koji zahtijevaju B2, C1 nivo znanja jezika;
 • kurs pripreme za rad u inostranstvu (engleski, njemački, francuski, italijanski….);
 • program pripreme za eksterne provjere znanja stranih jezika za osnovce i srednjoškolce;


Individualno usavršavanje stranih jezika je pravo rješenje  ukoliko:

 • želite da veoma napredujete u učenju jezika;
 • želite da učenje jezika uskladite sa ostalim obavezama koje imate;
 • želite nastavu poput privatnih časova, u Vašem domu ili u savremeno opremljenom nastavnom centru;
 • ne želite rad u grupi;
 • ne možete da se prilagodite fiksnim terminima za održavanje nastave;
 • želite potpunu fleksibilnost termina koju nude privatni časovi (po potrebi termine je moguće mijenjati tokom kursa);
 • želite da svoje poslovne aktivnosti uspješno vršite i na stranom jeziku.

Na individualnim časovima se možete posvetiti usmenoj i pisanoj korespondenciji, prezentacijama, vještinama vođenja sastanaka, pregovorima i svim drugim aspektima vašeg uspješnog poslovanja.

INFO:

PIB: 02346397

PDV: 30/31-04499-4

Žiro račun: 520-19427-91 (HIPOTEKARNA BANKA)

Žiro račun: 510-3967-70 (CKB)

Žiro račun: 540-3097-69 (ERSTE BANKA)

© 2024 Double L. Sva prava zadržana.